Chính sách giao hàng của Ông Điền Food Mart

Ông Điền Food Mart cung cấp chính sách đặt hàng, giao hàng cho khách hàng khi đặt mua sản phẩm tại hệ thống Website của chúng tôi: https://ongdienfood.com

Các phương thức giao hàng

  1. Giao hàng miễn phí
  2. Giao hàng tại cửa hàng
  3. Giao hàng thường
  4. Giao hàng hoả tốc
  5. Giao hàng siêu tốc

Loại hình hàng hoá

  1. Hàng thường (đồ khô)
  2. Hàng đông lạnh
  3. Hàng tươi sống
  4. Hàng dễ vỡ
  5. Hàng cồng kềnh